Danfoss

Komp.Danfoss BD-150 F inverter nélkül 195B0267

Érkezés alatt
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss BD-35 F 12/24V 195B0123

Raktáron
Nettó ár: 92 528,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss BD-50 F 12/24V 195B0124

Raktáron
Nettó ár: 98 696,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss BD-80 F 12/24V 195B0331/195B0742

12/24 V, R134a

Érkezés alatt
Nettó ár: 209 729,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss FR-10 B R12

-10°C 340W

Érkezés alatt
Nettó ár: 40 095,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss FR-10 GHX

Érkezés alatt
Nettó ár: 103 631,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss FR-10 GX R134a

-25°C 137W/ -10°C 323W

Raktáron
Nettó ár: 41 021,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss FR-11 B R12

Raktáron
Nettó ár: 48 731,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss FR-11 GX R134a

-25°C 170W/ -10°C 395W

Raktáron
Nettó ár: 39 478,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss FR-7 GHX 195B0025

Raktáron
Nettó ár: 138 791,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss FR-7,5 B R12

-10°C 270W

Érkezés alatt
Nettó ár: 36 394,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss FR-7,5 GX R134a

-25°C 2599W/-10°C 261W

Raktáron
Nettó ár: 38 553,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss FR-8,5 A R12

Érkezés alatt
Nettó ár: 30 843,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss FR-8,5 B R12

-10°C 270W

Érkezés alatt
Nettó ár: 43 180,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss FR-8,5 CLX R404A

Raktáron
Nettó ár: 46 881,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss FR-8,5 GX R134a

-25°C 123W/-10°C 300W

Raktáron
Nettó ár: 38 862,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss NL-11 F R134a

Raktáron
Nettó ár: 32 693,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss NL-7 F / NLY7F R134a *

Raktáron
Nettó ár: 24 692,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss NL-8 F R134a *

Érkezés alatt
Nettó ár: 25 908,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss NL-9 F R134a

Raktáron
Nettó ár: 35 777,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss NLE/NLU/NLX-11 KK.2 R600a

Raktáron
Nettó ár: 31 459,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss NLE/NLU/NLX-13 KK.2 R600a

Raktáron
Nettó ár: 33 310,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss NLE/NLU/NLX-15 KK.2 R600a

Raktáron
Nettó ár: 35 160,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-10 C R22

-25°C 325W/-10°C 700W

Érkezés alatt
Nettó ár: 56 133,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-10 CLX R404A

-25°C 341W

Raktáron
Nettó ár: 55 517,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-10 GX R134a

Raktáron
Nettó ár: 50 273,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-12 BX R12

-25°C 230W/-10°C 520W

Érkezés alatt
Nettó ár: 66 620,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-12 CLX R404A

-25°C 475W

Raktáron
Nettó ár: 52 432,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-12 CX R22

-25°C 415W/-10°C 840W

Érkezés alatt
Nettó ár: 57 984,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-12 DLX R404A

+10°C 2058W

Raktáron
Nettó ár: 65 386,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-12 DX R22

-10°C 840W/+5°C 1615W

Érkezés alatt
Nettó ár: 59 218,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-12 GH R134a 195B0249

Érkezés alatt
Nettó ár: 197 392,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-12 GX R134a

Raktáron
Nettó ár: 49 348,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-15 BX R12

-25°C 275W/-10°C 615W

Érkezés alatt
Nettó ár: 87 593,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-15 C R502

Érkezés alatt
Nettó ár: 61 685,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-15 CLX R404A

-25°C 585W

Raktáron
Nettó ár: 58 601,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-15 CMX R22

-25°C 510W/-10°C 1050W

Érkezés alatt
Nettó ár: 61 068,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-15 DL R404A

+10°C 2421W

Raktáron
Nettó ár: 76 489,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-15 DX R22

-10°C 1045W/+5°C 1975W

Érkezés alatt
Nettó ár: 74 022,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-15 GH 195B0144

-10°C 573W/+5°C 1139W

Raktáron
Nettó ár: 191 224,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-15 GX R134a

-25°C 224W/-10°C 579W

Raktáron
Nettó ár: 57 059,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-18 BX R12

-25°C 340W/-10°C 715W

Érkezés alatt
Nettó ár: 91 911,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-18 CLX R404A

-25°C 690W

Raktáron
Nettó ár: 74 639,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-18 CMX R22

-25°C 585W/-10°C 1230W

Érkezés alatt
Nettó ár: 68 470,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-18 GX R134a

-25°C 340W/-10°C 715W

Raktáron
Nettó ár: 58 601,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-21 BX R12

-25°C 400W/-10°C 840W

Raktáron
Nettó ár: 103 631,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-21 CLX R404A

Raktáron
Nettó ár: 69 704,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC-21 GX R134a

-25°C 566W/-10°C 1584W

Raktáron
Nettó ár: 70 938,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss SC21/21 CLX dupl. 195B0644

Érkezés alatt
Nettó ár: 370 110,00 Ft
Jelentkezzen be!

Komp.Danfoss TL-4 CLX R404A

Érkezés alatt
Nettó ár: 37 011,00 Ft
Jelentkezzen be!